logo-gazette-03.png

   http://www.lagazettedeslevriers.org/ 

Les adoptés en 2020

 

Février 

 

 

Iris 

 

Iris shi tzu 2

 

 

 

Poupette 

 

Poupette chichi
 

 

Mastina 

Mastin 3

 

 

 

 

 

 

Rufus 

 

Rufus 7

 

 

 

 

 

 

Pépita 

 

Pepita 2

 

 

 

 

 

 

Mona 

Mona teckel 6

 

 

 

 

 

 

Luigi 

Luigi 6

 

 

 

 

 

 

 

Apolo

 

Appolo 2

 

 

 

 

 

 

Rita 

Rita 7

 

 

 

 

 

 

Poupette 

Poupette 3

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 

 

Dounia 

Dounia accueil 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corzy

Corzi

 

 

 

 

 

Boston

Boston

 

 

 

 

 

 

Ariane et Snoopy

Ariane et boston

 

 

 

 

 

 

 

Princess

Princess accueil 10

 

 

 

 

 

 

Bella

Bella 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fly

Fly

 

 

 

 

 

 

 

winnie

Winnie 5

 

 

Ajouter un commentaire